Spring naar de inhoud

SOS Nuchterheid

SOS Nuchterheid vzw ( sosN vzw ) is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg initiatief met een strikt seculiere en ondogmatische benadering van de afhankelijkheidsproblematiek.

sosN vzw richt zich naar mensen met een verslavingsprobleem zoals alcohol, medicatie, gokken, cannabis, enz… en eveneens tot mensen uit hun directe omgeving die nood hebben aan communicatie hieromtrent.

In de iZZ a’s (individuele ZelfZorg aanspreekpunten) kunnen lotgenoten terecht, anoniem en discreet, om aan hun probleem te werken en te streven naar het bereiken en het onderhouden van een totale abstinentie.

SOS Nuchterheid verwelkomt je graag op onze bijeenkomst in je buurt.

Binnen SOS Nuchterheid kun je je ervaringen, successen en mislukkingen delen met anderen.

Je vindt er een klankbord voor je eigen problemen, zonder kritiek of verwijten.

In de gespreksgroepen ben je zelf één van de experten en er wordt naar je geluisterd.

Je leert er van de anderen hoe zij omgaan met hun probleem en nadien kun je eigenhandig bepalen welke weg je op wil gaan en hoe je dat bestaan aanpakt en volhoudt.

SOS Nuchterheid is een uitstekend alternatief voor andere dogmatische programma’s.

Bij ons spelen godsdienst noch gelijk welke levensbeschouwing een rol.

Iedereen is welkom. Ook jij.

Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke in je buurt.

SOS Nuchterheid Aalst

huisvandeMens Aalst

Koolstraat 80-82, 9300 Aalst

Iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur stipt.

Contactpersoon: Wilfried

+32496065867

Aarzel niet om een afspraak te maken. 

De lotgenoten uit uw buurt verwelkomen u van harte!