Komende activiteiten


Lezing: De bedreigde vrijheid door Johan Op De Beeck

Een van de basiswaarden in onze democratische samenleving, de vrije meningsuiting, staat onder druk. Johan Op De Beeck schetst in zijn boek "De bedreigde vrijheid" het ontstaan en de geschiedenis van de vrije meningsuiting, snijdt de hedendaagse bedreigingen aan en pleit voor meer engagement voor deze fundamentele vrijheid in eigen land. Hij komt dit alles toelichten op deze ongetwijfeld boeiende lezing.


Locatie: Netwerk Aalst, Houtkaai 15

Vorige activiteiten


Lezing Asiel en migratie door Bob Pleysier

Wat moet er nog gezegd worden over asiel en migratie? In de wereld zijn er nu 70 miljoen vluchtelingen. Komen die allemaal onze kant op? De opvang moet in de regio. Europa moet minder/meer reddingsschepen inzetten op de Middellanse zee enz. Meningen te over als het over asiel en migratie gaat. Bob Pleysier, ex directeur van Fedasil, komt met kennis van zaken de situatie voor ons schetsen.
Organisatie: Humanistisch Verbond Aalst


Locatie: Netwerk Aalst, Houtkaai 15


Winterbarbeque en fluoflitsfuif

Ook dit jaar kan je weer swingen op de fluoflitsfuif met Klutske. Ondertussen kunnen je ouders genieten van een lekkere winterbarbeque. Volwassenen betalen 15 Euro, kinderen tot 14j betalen 10 Euro. Alle kinderen die zedenleer volgen van het 1e tem het 6de leerjaar zijn van harte welkom op de fuif.
Uiteraard zijn sympathisanten zonder kinderen ook van harte welkom.
De inschrijving voor de Winter BBQ is pas definitief na storting ten laatste op 24 januari 2020 van het totale bedrag op rekeningnummer BE89 0010 8686 4485 ten name van HVO Denderstreek, met volgende vermelding: Familienaam + (aantal maaltijden) volwassenen + (aantal maaltijden) kinderen
De opbrengst wordt besteed aan de organisatie van de vrijzinnige feesten.
Organisatie: Humanistisch Verbond Ouders Denderstreek


Locatie: Lyceum Aalst, Pontstraat 51


Computer Crime door Wim Van der Biest

Lezing over de gevaren van de moderne communicatiemiddelen
door Wim Van der Biest Commissaris bij de Regionale Computer Crime Unit Oost-Vlaanderen.
Iemand belt u namens “Microsoft” en zegt dat uw computer besmet is met een virus. U krijgt een e-mail van een bank waarin u gevraagd wordt uw bankcode te veranderen. Uw computer blokkeert of werkt plotseling heel traag. Zijn die verhalen u bekend of vreest u hiervoor? En wat moet u doen?
En als u op het internet “surft”, welke sporen laat u dan achter? Facebook is dat wel veilig? En wat, indien u een probleem vermoedt, waar kunt u dan terecht?

Commissaris van politie Wim Van der Biest geeft ons met zijn voordracht wat meer inzicht in de wereld van de moderne communicatiemiddelen. En uiteraard kunt u na de voordracht vragen stellen!
Toegang 5€
Kansenpas 1,5€
Uitpas beschikbaar


Lezing - Els Witte - Aalsterse contrarevolutionairen in 1830
De Grijze Geuzen Aalst

Aan het Landhuis in Aalst staat een monument ter ere van de gesneuvelden in de “Belgische Omwenteling” van 1830. De mythevorming wil dat de Belgische revolutie gedragen werd door een overgrote meerderheid. Sterker nog dat, uitgezonderd hier en daar een zonderling, er nagenoeg niemand het Koninkrijk der Nederlanden en de Oranjevorst een warm hart toedroeg.

Niets blijkt minder waar. In de zuidelijke provincies en dus ook in Aalst bleken er contrarevolutionairen aan het werk.
 

Kom naar het boeiend verhaal hierover gebracht door één van de eminentste historici van ons land.


Ererector emeritus prof. dr. Els Witte is één van de bekendste en meest gewaardeerde historici van het land. Ze was tevens de eerste vrouwelijke rector in Vlaanderen (Vrije Universiteit Brussel). Ze heeft ook een bijzondere band met Aalst.

De Grijze Geuzen Humanistisch Verbond Aalst
Donderdag 21 november 2019 om 14u30
Zalen Mieke & Maaike, Utopia, Aalst


Gezien het beperkt aantal plaatsen, wil snel inschrijven bij Liliane Van Gysegem (e-mail liliane.vangysegem@telenet.be - tel 053 781591 of Robby Deboelpaep. (e-mail robby.deboelpaep@gmail.com, tel 053 410530) - deelnamekosten € 2 leden, € 5 niet-leden.